เว็บของโย

แบ่งปันความรู้
 
บ้านบ้าน  CalendarCalendar  ช่วยเหลือช่วยเหลือ  ค้นหาค้นหา  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)  

Share | 
 

 UGG Men Boots..

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
kun21จำนวนข้อความ : 54
Join date : 18/03/2011

ตั้งหัวข้อเรื่อง: UGG Men Boots..   Fri Nov 11, 2011 3:25 pm

Cheap UGG Boots Fully took seven gold holy product, cuts the supreme law of the casting method, the feather door of the party seven big emperor gave birth to the earth with all arrived at the border of the life, the decline, let seven big emperor absolutely convinced the, as a deity.Because this is the day the means of the king. Order day robbery, order of all things, YanChuFaSui. WangPinXian device "sword of the holy see" look so that is stunned, in the heart is thought to himself: "always cold mana too violent, such strength, seem to be able to do one thing, to find far hall, open the learned the law..." Also with five gold holy product, cuts party with a wave of his hand cold, seal up, the projection of the shooting star general to feather huang: "brother, the five MEDALS, cuts the product up for you, you can also master the refining, can also be used to break into different Dan gas, auxiliary door. Can also be uniting the disciple they tame, as I provided the door LaoZu Dan medicine..."
"The five gold holy product, cuts it is too bad. Refining their own strength, is the earth with the realm of life of emperor, but it don't we provided by the door temperance......." Feather huang mind move: "all right, I'm going to practice, faith in the bible magically invincible all sorts of doctrine!" "Don't! Party cold, you don't kill us! We willing to surrender, they do the guardians of the door......" Suddenly, in a gold so of violent holy product cuts a voice: "I can tell you that in the world of ancient Dan real mystery, ancient Dan world of incomparable creation of god, Dan, if you get the party cold creation god, can have more Dan hope promotion day king state! Your strength, we have seen, can be completely kill xi stem, in the day waiting list can be prince ranked in the top 10, achievement, we all the limit in you is!"
UGG Men Boots "Oh? In the world of ancient Dan secret, you know?" Party a cold eye Saul, he saw the "medal. This emblem is holy, cuts to fix for the most violent, can compares the ancient imperial, party cold would have noticed, have been indifferent, and now he was spitting each other words, not from a nod secretly. "Ancient Dan what secret world, say!" Party cold way: "just seven pieces I refining holy product, cuts why their memory, and no ancient Dan world secret." "No, they don't know, I know, I'm the king of the creation of refining Dan medicine, the first released a." This emblem is a holy father immediately shouted: "at that time, the great king creation by magically, ready to open the border, and Dan Dan boundary of the Lord of the fight, the Lord of the world Dan beat, I witnessed the scene at that time, see some various image, know that ancient Dan bound at what place, Israel, the cold you magically absolute can be looking for the entrance of the ancient world, Dan from one of them to get benefits."
"Hum! Ancient Dan world, even the creation of the king to war in place, I give a fuck? Not creation god? That is deserving of Dan than day king of existence, you let me go looking for is not for me to die?" Party cold sneer at and shook her head. "No! The creation of king in ancient Dan world beat the Lord of the ancient world, Dan Lord of at the time, use all the nutrients and live the blockade, and many entrance Dan world creation together, united to god Dan has resisted the nature of the attacks, king of pure yuan affirmation is out, and now also loss in sleep, if can find the entrance, can enter it. Find the accident of deep sleep, swallow, god Dan after promotion day king also have much hope!" That Dan medicine barking again. "This is really good, but you in heaven for so long, you know, those days of the celestial things king don't know? Eternal, chaos, ray emperor, kill, and disaster they don't know? Don't search for?" Feather huang smiled grimly: "you this Dan medicine, fandango, all the time, but the memory of the rebel you have use. I'll take you, I practice of refining the most severe of belief in practice, holy door......."
UGG Foxfur Boots Talk between, feather big emperor a catch, the five gold holy product "caught, income bursa. Party cold hand flick, there was a small world, in the world, and a big hands and long rainbow continuous battle, inside send out the breath, vaguely have the whole feather door, even zhongzhou the earth went up in smoke. "The days of king martial way pieces!" Feather huang body immediately straight. "Well, it's pretty miao li jun and family day the blade of redemption after my life, mutual bombardment, the rest of the martial way, be I get pieces essence. I seal up, to feather brother huang grasped, once into body, can yield ourselves day thoughts, feather huang elder brother prince is likely to become xi stem, the judge that the strong gun control. There is more convenient, big teach." Party cold ha ha a smile, and the small universe into the body of the emperor of the plume. Feather emperor nodded, brought up, start refining.
This series of means, see many characters are dumbfounded. "In addition, I also charge the forehead hidden treasure some of the WangPinXian, take out now, enhance the strength of the door, and now they WangPinXian device for me, has no role." Party a cold body shaking, woo blare, woo oooo! Between immediately, bao guang unto the midst of heaven, provided the method of door shake, a concussion. 26 a WangPinXian device for flying out, jean sword, ding furnace, axes gun, tick off a fork, armor, bows and arrows................ In the air to send out the power of the earth. Dong! See so much WangPinXian device appear, a sage direct stand not, faint in the past, is excited gave blood. And of other yuan fairy, ZuXian, faint a large. The seven big emperor dull to look at the sky of WangPinXian device, at that time in the dull. So many WangPinXian device, no one ever seen! When the door was provided, also have no a few. Now it appears fully 26 pieces, who take it? Provided the strength of the door now than in China at home, the more violent are more than ten times. If this time, HuaWenChang etc came alive, if you put your will be grieve alive.
UGG Adirondack Boot II "Soft edges daxing, feather daxing!" Feather huang again opened his eyes, sighs: "now, a difference of the last step, is cold teacher younger brother, your promotion party supreme day your territory." At a time when, suddenly outside send out the voice: "the nangongshan family, feather huang asks for the nangongshan sad!" "Oh? The nangongshan sad brother came, must be the nangongshan family encountered siege." Party a catch cold hands, indeed broken endless vanity, from the door of the ancient city of zhongzhou outside then feathered and played with a golden avenue, he put the nangongshan sad pick was brought in. The nangongshan sad side also followed several women, beauty such as flower, incredibly are natural god body, rare Abbey wonder, see the breath, party cold knew that they were to for help. The nangongshan sad came in, immediately is startled!
ขึ้นไปข้างบน Go down
ดูข้อมูลส่วนตัว
 
UGG Men Boots..
ขึ้นไปข้างบน 
หน้า 1 จาก 1

Permissions in this forum:คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
เว็บของโย :: ฟอรั่มของโย :: เรื่องแปลกๆเล่าที่นี่-
ไปที่: